Toestel en brandstof

Hoe milieu-onvriendelijk de produktie- en afvalfase van een toestel ook is, wanneer het verbruik aan energie of grondstof groot is, zal dat verbruik altijd doorslaggevend zijn. Bijvoorbeeld is het water- en wasmiddel-verbruik van een wasmachine veel belangrijker dan de produktie en recyclage van de wasmachine.

Ook voor verwarmingstoestellen geldt dit principe. Het vergelijken van de levensloop is maar zinvol tussen toestellen die een vergelijkbaar milieu-effekt voortbrengen bij gebruik.

Metaal

De winning van ijzererts en de produktie van staal en gietijzer vraagt belangrijke hoeveelheden energie en veroorzaakt een sterke vervuiling van water, bodem en lucht. Dit ondermeer met giftige zware metalen. Een voordeel is wel dat ijzer gemakkelijk kan gerecycleerd worden omdat het met een electromagneet eenvoudig van ander afval te scheiden valt. Het hersmelten kost opnieuw veel energie, maar het eindprodukt is waardevol.

Aluminium produceren of recycleren vraagt nog meer energie dan bij ijzer.

Sterk verhitte metaaldelen hebben meestal een levensduur van minder dan 20 jaar.

Glas

De winning van kwartszand heeft een effekt op lokale planten en dieren die tijdelijk moeten verhuizen. Maar mits goede zorgen valt dit wel mee. De produktie van glas is niet sterk vervuilend maar vraagt vrij veel energie. Ceramisch, warmtebestendig glas kan met ander glas gemengd en hersmolten worden.

Ceramisch glas gaat zeker 20 jaar of zelfs veel langer mee, ook wanneer het sterk wordt verhit.

Gebakken stenen en tegels

De winning van klei betekent uiteraard evenzeer dat planten en dieren even moet wijken. Maar de natuur kan nadien snel herstelt worden. Uit klei vervaardigd is de produktie vrij milieuvriendelijk, maar het bakken kost energie. De produktie van sommige pigmenten in tegelglazuren is milieu-schadelijk. Niet geglazuurde materialen kunnen als bouwpuin gerecycleerd worden. Herbakken of zo is niet mogelijk, tenzij in zeer kleine hoeveelheden gemengd met verse klei.

Klei-stenen en tegels die sterk verhit worden moeten na 10 tot 20 jaar worden vervangen.

Natuursteen

Ook bij de winning van natuursteen moet ervoor zorg worden gedragen dat de natuur zich achteraf kan herstellen. Speksteen, die het meest als kachelmateriaal wordt ingezet, vraagt erg weinig energie om te verzagen, gezien de zachtheid van deze steen. Het speksteenpoeder dat daarbij ontstaat vormt een uitstekende grondstof voor vuurvaste cement. Als een speksteenkachel moet vervangen worden kan het meeste materiaal hergebruikt worden. Dikwijls is het "afval" nog heel wat waard ook. Sterk verhitte speksteen in kachels kan wel 100 jaar stabiel blijven. En als een speksteenkachel moet worden afgebroken, zullen de meeste stenen nog bruikbaar zijn voor een nieuwe kachel of andere toepassingen van speksteen.