Het belang van een volledige verbranding voor milieu en gezondheid

Kachels en haarden worden steeds beter. Door toepassing van moderne technieken is het mogelijk om een bijna volledige verbranding van brandstof te bereiken. Dat is goed voor het milieu en uw gezondheid. Alle rookgassen uit kachels en haarden zorgen namelijk samen voor een behoorlijke luchtvervuiling. Daarnaast kunnen ze in hoge concentraties leiden tot gezondheidsklachten.

Schadelijke rookgassen: koolmonoxide

Wanneer een brandstof niet volledig verbrand, komt daarbij koolmonoxide (CO) vrij. Koolmonoxide is een kleurloos en reukloos gas dat bij inademing razendsnel wordt opgenomen door ons lichaam. In ons lichaam gaan de deeltjes een verbinding aan met rode bloedlichaampjes, waardoor die geen zuurstof meer kunnen opnemen. Bij kleine dosissen leidt dit tot onder meer hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid en een rode gelaatskleur. Is veertig procent van de rode bloedlichaampjes besmet met CO dan raakt u bewusteloos. Bij vijfenzestig procent volgt een hartstilstand. De uitstoot van CO is ook slecht voor het milieu en de luchtkwaliteit. De hoeveelheden die vrijkomen bij sfeerverwarming zijn echter zeer klein in vergelijking met de uitstoot door bedrijven en het verkeer.   

Schadelijke rookgassen: teer en koolwaterstoffen

Andere gevaarlijke rookgassen die vrijkomen bij een onvolledige verbranding zijn onder andere benzeen, tolueen, xyleen, benzo(a)pyreen, dibenzothiofeen en anthraceen. Deze zogenoemde Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, afgekort PAKS, zijn bij langdurige blootstelling aan hoge dosissen kankerverwekkend. Ook voor PAKS geldt dat milieuvervuiling met name voor rekening komt van verkeer en industrie. De kleine bijdrage van consumenten wordt echter wel grotendeels veroorzaakt door rookgassen die vrijkomen bij het stoken met houtkachels en openhaarden.

Rookgassen bij verschillende brandstoffen

Gas: Aardgas en biogas zijn relatief schone brandstoffen. Door de eenvoudige verzadiging met zuurstof is de verbranding optimaal. Er komt dus weinig rookgassen zoals koolmonoxide bij vrij. In aardgaskachels gaat het om 0,001 tot 0,2 procent en bij een hogerendementscv om circa 0,0005 procent. Ook worden er nauwelijks PAKS gevormd.

Hout: Hout is een complexe vaste brandstof door de verschillende niet-brandbare, vluchtig brandbare en niet-vluchtig brandbare componenten. Bij onvolledige verbranding is het een sterk vervuilende brandstof . Moderne houtkachels zijn echter voorzien van technieken waardoor het verbrandingsproces sterk verbeteren. Deze kachels voldoen aan de maximale Europese koolmonoxideemissiewaarden van 0,4 tot 0,5 procent en stoten nog maximaal 40 tot 80 mg/mj aan PAK-stoffen uit. Accumulerende houtkachels of kachels met katalysatoren of bimetaalveren leveren zelfs nog betere prestaties als het gaat om de uitstoot van rookgassen.

Rookgassen verminderen met bimetaalveren en katalysatoren

De uitstoot van schadelijke rookgassen kan verder vermindert worden door geavanceerde luchttoevoer tijdens het verbrandingsproces. Dat kan handmatig of volautomatisch middels zogenoemde warmtegvoelige bimetaalveren. De veren zorgen ervoor dat er precies genoeg zuurstof is voor een optimale verbranding zonder dat de temperatuur door een teveel aan luchttoevoer daalt. Ook naverbranding van rookgassen met katalysatoren zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen. In accumulerende houtkachels zijn ze echter over het algemeen niet bruikbaar omdat ze onvoldoende hittebestendig zijn.