Sfeerverwarming met uw kachel is ideaal mits het efficiënt warmte produceert.

Je produceert de warmte die in ons klimaat een deel van het jaar toch nodig is en je krijgt sfeer en genot er bovenop.

Ideeal voor de energiebesparing is de warmte-accumulatie. Warmte-accumulerende houtkachels, gaskachels en electrische accumulatiekachels staan allen garant voor het laagste energieverbruik binnen hun produktgroep. Een deel ervan produceren daarenboven energie-zuinige stralingswarmte.

Het verbrandingsrendement van een verwarmingstoestel is de verhouding tussen de hoeveelheid warmte die potentiëel in de brandstof aanwezig is en de hoeveelheid warmte die het verwarmingstoestel produceert. Voor centrale verwarmingsketels, die in een garage of kelder opgesteld staan, maakt de berekening van het nuttig rendement daarbovenop een enorm verschil. Bij sfeerverwarmingstoestellen is deze gelijk aan het verbrandingsrendement.

Milieubewust uw kachel of haard stoken

Energiezuinige stooktips komen grotendeels overeen met de milieubewuste stooktips. Daarmee kunt u de verwarmingskosten nog sterk verlagen. Deze hangen enerzijds af van de afschrijving van de aankoopkosten en anderzijds van de verbruikskosten. Accumulerende houtkachels en moderne metalen houtkachels blijken op termijn de beste keuze. Open haarden en electrische verwarming de slechtste.

Bij het zoeken naar normen en wetten inzake energiebsparing voor sfeerverwarmingstoestellen valt vooral op dat deze in Nederland vrij laks zijn en en België onbestaande.

Naast de keuze voor een zuinig toestel en een goed gebruik ervan, is isolatie uiteraard enorm belangrijk.