Wat is het verbrandingsrendement van een haard of kachel?

Een blok hout, een kuub gas, een liter olie. Ze hebben allemaal een bepaalde maximale hoeveelheid warmte die ze kunnen afgeven. De verhoudingen tussen de daadwerkelijk in een kachel of haard geproduceerde warmte en de potentiële warmte noemen we het verbrandingsrendement. Potentiële warmte kan verloren gaan door:

  • Onvolledig verbrande deeltjes die in de as achterblijven.
  • Onvolledig verbrande deeltjes die met de rookgassen via de schoorsteen ontsnappen.
  • Restwarmte van de rookgassen die via de schoorsteen ontsnappen.

Waarom het verbrandingsrendement van een kachel of haard verhogen?

Het verhogen van het verbrandingsrendement heeft een economische en een ecologische reden. Hoe optimaler de verbranding, hoe minder geld u hoeft uit te geven aan het kopen van brandstof voor een kachel of haard. En hoe minder er gestookt hoeft te worden, hoe lager ook de aanslag van de brandstofproductie en transport op het milieu en natuurlijke rijkdommen.

Hoe kan ik het verbrandingsrendement van een haard of kachel verbeteren?

Het verbrandingsrendement van een haard of kachel is te verbeteren door warmte zo lang mogelijk vast te houden voordat het in de schoorsteen verdwijnt. Dit heet warmteaccumulatie. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een optimale verbranding. Die optimale verbranding hangt af van onder meer factoren als het model haard- of kachel, de luchttoevoer en kwaliteit van de brandstof.

Het verbrandingsrendement van verschillende verwarmingstoestellen

Toestel-type: Gemiddeld Verbrandingsrendement
(verschillen tussen merken mogelijk)
Open haard 10,00%
Klassieke houtkachel 45,00%
Inbouwhaard op hout 60,00%
Inzethaard op hout 65,00%
Klassieke CV-ketel op gas 75,00%
Moderne metalen houtkachel 75,00%
Moderne kolenkachel 80,00%
Moderne gaskachel 85,00%
Hoog-rendements CV-ketel op gas 90,00%
Warmte-accumulerende tegel-houtkachel 90,00%
Warmte-accumulerende speksteen houtkachel 90,00%


Verbrandingsrendement: warmteaccumulerende kachel versus cv-installatie

Het verbrandingsrendement van een moderne warmte-accumulerende houtkachel is vergelijkbaar met dat van een hogerendementscv-ketel op aardgas. De zogenaamde ‘nuttige warmte’ van een warmte-accumulerende kachel ligt echter hoger dan die van een cv doordat de kachel zijn warmte rechstreeks afgeeft aan een bewoonde ruimte. Een cv-ketel geeft een deel van zijn warmte al af aan de garage of zolder waar hij staat, waardoor er uiteindelijk meer gestookt moet worden om bewoonde ruimtes warm te krijgen.