Het broeikaseffect momenteel het voornaamste milieuprobleem

Het broeikaseffect geldt als het voornaamste milieuprobleem ooit. Vooral de verbranding van fossiele brandstoffen is de schuldige, naast ontbossing. Kooldioxide en methaan komen hoog in de atmosfeer terecht, waar ze een geleidelijke opwarming van de planeet veroorzaken. Deze opwarming, die volgens vele wetenschappers reeds begonnen is, kan een sterke toename van allerhande milieu- en natuurrampen veroorzaken.

Verwarming in Europa is verantwoordelijk voor 20 tot 35 % van de totale uitstoot aan kooldioxide. De oplossing bij uitstek is energiebesparing en het gebruik van biobrandstoffen, voornamelijk hout. Bij de houtverbranding wordt de vrijgestelde kooldioxide gecompenseerd door de kooldioxide die nieuw opgroeiende bomen uit de lucht halen.

Verschillende energiebronnen voor verwarming van uw huis

Het is altijd interessant om met direkte zonne-energie de behoefte aan andere energiebronnen te verminderen. Maar jammer genoeg volstaat passieve of aktieve zonne-energie niet voor de verwarming van woningen in ons klimaat. Zeker in de winter is extra verwarming noodzakelijk.

Electriciteit is een absoluut milieu-onvriendelijke energiebron, omdat tot 60 % van deze energie bij het transport van de centrale tot bij U verloren gaat.

Fossiele brandstoffen zoals aardgas, kolen of stookolie leveren een belangrijke bijdrage tot het broeikaseffect, de zure regen en de vervuiling van water, lucht en bodem. Wanneer gebruik van biomassa niet mogelijk lijkt, is aardgas de tweede milieukeuze. In vergelijk tot alle andere fossiele brandstoffen laat aardgas zich het eenvoudigst volledig verbranden.

De beste keuze voor het milieu is vandaag dus brandhout. Maar de overheid moet ook de bosbouw beter reglementeren, zodat de houtwinning het bosleven zo weinig mogelijk verstoort en de voorraden voldoende ruim blijven. De overheid dient ook de verbrandingstoestellen verder te normeren, want het ontbreekt vandaag in de meeste landen aan voldoende strenge milieuwetten en -normen. Onderzoek naar andere toepassingen van biomassa kan in de toekomst nieuwe mogelijkheden opleveren, zoals hout-pallets.

Hout goed verbranden in kachels en haarden

Daarvoor is in de eerste plaats een goede kwaliteit brandhout nodig.

Inzake rookgaskwaliteit vormen accumulerende houtkachels en niet-accumulerende houtkachels met automatische luchtsturing of katalysatoren de beste keuze. Inzake energie- en houtbesparing vertonen accumulerende houtkachels het hoogste verbrandingsrendement. Natuursteen geniet vanuit de ecologische levensloop de voorkeur boven gebakken steen, glas of metaal.

Zelf kunt u, om het milieu zo weinig mogelijk te belasten, best acht slaan op onze milieubewuste stooktips.