Stralingswarmte is de warmte die we het best kennen van de zon. Zitten we in de zon dan is ze duidelijk voelbaar en in de schaduw is ze weg. Daar blijft alleen nog luchtwarmte over. Zo zijn er ook verwarmingstoestellen die vooral stralingswarmte produceren en convectoren die vooral warme lucht produceren.

Stralingswarmte is ook infrarood licht. Dat licht kunnen wij niet zien, maar vele dieren wel. Gelukkig kunnen wij het wel fotograferen.

Stralingswarmte is de warmte die de mens al 1,5 miljoen jaar gebruikt, vanaf de “uitvinding” van het vuur. De laatste eeuw is er evenwel een geleidelijke overschakeling op convectiewarmte gebeurd. In de meeste woningen is zelfs geen stralingswarmte meer te bespeuren. Alleen sommige sfeerverwarmingstoestellen en warmtemuren leveren nog stralingswarmte en veel sfeerverwarmingstoestellen doen zelfs dat niet of nauwelijks.

Wat dat betekent valt af te leiden uit de eigenschappen van stralingswarmte. Stralingswarmte is in vergelijk tot convectiewarmte behaaglijk, gezond en energiebesparend. Daarover kun je meer lezen in de overeenkomstige hoofdstukken. Maar er zijn ook wel voordelen van convectiewarmte, zoals een meer kompakte capaciteit en een eenvoudiger verspreiding van warmte naar andere ruimten.